ดอยคำ เรียนรู้การใช้ข้อความและภาพการโฆษณา จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ดอยคำ เรียนรู้การใช้ข้อความและภาพการโฆษณา จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้าอบรมในหลักสูตร "การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ" จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อสร้างความเข้าใจกฎหมายในส่วนโฆษณามากยิ่งขึ้น โดยมีนายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ผู้บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหัวข้อ "กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒" พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้เข้าใจในกฎหมายมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

ความห่วงใยไม่มีหมด “ดอยคำ” จัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) และผลิตภัณฑ์ดอยคำเสริมภูมิคุ้มกันแก่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ทั้งในกรุงเทพฯ และรอบโรงงานหลวงฯ

ความห่วงใยไม่มีหมด “ดอยคำ” จัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) และผลิตภัณฑ์ดอยคำเสริมภูมิคุ้มกันแก่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ทั้งในกรุงเทพฯ และรอบโรงงานหลวงฯ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ในประเทศไทย จะคลี่คลายลงไป แต่ภาครัฐยังคงให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ คงมาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังบุคลาการทางการแพทย์ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองประชาชน ในช่วงที่ยังมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้จัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) อุปกรณ์สำคัญในช่วงของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลและจุดคัดกรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ภายใต้ในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน...ดอยคำไม่ทิ้งคุณ”

โดยมีพนักงานจาก โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร และสำนักงานใหญ่ ราชเทวี ร่วมมือร่วมใจกันจัดทำ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๐๐๐ ชุด

“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำอาหารถวายพระสงฆ์ ณ วัดทุ่งจำลอง พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบโรงงานหลวงฯ ได้แก่พัฒนาห้วยข้างโรงงานหลวงฯ และขุดลอกสระน้ำหลังศาลเจ้าแม่กวนอิม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าห้า พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัดป่าห้า อาทิ ทำความสะอาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ ตัดหญ้า ฯลฯ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ร่วมกันทำอาหารถวายพระสงฆ์ ณ วัดนางอย พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบโรงงานหลวงฯ และวัดนางอย อาทิ ทำความสะอาดลานวัด ตัดตกแต่งต้นไม้ ฯลฯ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ และปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และจงรักภักดี

ดอยคำ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

ดอยคำ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รายงานความคืบหน้าหลังจาก ประกาศปิดร้านดอยคำ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร ส.ธ.เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ที่มีพนักงานปฏิบัติหน้าที่ ในร้านมีอาการป่วย หลังจากได้รับการตรวจ เชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า พนักงานดังกล่าวมีผลตรวจเป็นลบ Undetectable ไม่พบเชื้อ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล “2020 Thailand’s Most Admired Brand” จาก นิตยสาร BrandAge ๓ ปีซ้อน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล “2020 Thailand’s Most Admired Brand” จาก นิตยสาร BrandAge ๓ ปีซ้อน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล “2020 Thailand’s Most Admired Brand” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ในหมวด "อาหารและเครื่องดื่ม" กลุ่ม "น้ำผักและผลไม้พร้อมดื่ม" โดยมี นางศิริพร มาธนชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการตลาด เป็นผู้แทนรับรางวัล ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาวพร้าว

“ดอยคำ” เปิดเส้นทาง “ตามรอย…ดอยคำ” ประจำปี ๒๕๖๓ นำสื่อมวลชนเรียนรู้การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

“ดอยคำ” เปิดเส้นทาง “ตามรอย…ดอยคำ” ประจำปี ๒๕๖๓ นำสื่อมวลชนเรียนรู้การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน ที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินการอยู่ในวงกว้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดโครงการสื่อสัญจร (Press Tour) นำคณะสื่อมวลชนไปเรียนรู้เส้นทางการกำเนิดดอยคำ “ตามรอย...ดอยคำ” เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ชมเทคโนโลยีการวิจัยเนื้อเยื่อสตรอว์เบอร์รี ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช รวมถึงโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม (โรงเรือนสตรอว์เบอร์รี) โดยมี คุณชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ความรู้ตลอดเส้นทาง