“ดอยคำ” ร่วมสนับสนุนสำนักงานใหม่ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

“ดอยคำ” ร่วมสนับสนุนสำนักงานใหม่ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ส่งผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากการที่สนับสนุนสำนักงานใหม่ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมปาฐกถาและมอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน สำนักงานใหม่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการขันเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด “Smart Office & Smart Service” มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงานของสำนักงานและเจ้าหน้าที่ พร้อมเอื้ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแห่สมาชิกและผู้มาขอรับบริการจากสภาอุตสาหกรรม