ดอยคำ จัดกิจกรรม กิจกรรมห่มรัก ห่อไออุ่นด้วยความรัก ถักทอสายใยรักด้วยผ้ายอมคราม

ดอยคำ จัดกิจกรรม กิจกรรมห่มรัก ห่อไออุ่นด้วยความรัก ถักทอสายใยรักด้วยผ้ายอมคราม

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนางชนันนัทธ์ พลปัถพี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายบริหารงานกลาง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ห่มรัก ที่จัดขึ้นเนื่องในเดือนแห่งวันแม่ เดือนสิงหาคม เพื่อเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญา การย้อมคราม และอาหารพื้นบ้าน อย่าง ข้าวโซ่ย ของชุมชนใกล้โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ผ่านวิทยากรตัวน้อยจาก กลุ่มยุวเกษตรกร โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) และ คุณครู จากโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โดยมี ฅนดอยคำ และผู้ร่วมสนุกทางแฟนเพจดอยคำ และแฟนเพจ ๙ ตามรอยดอยคำ ร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น