ดอยคำ คว้ารางวัลอาคารสีเขียว ระดับ Gold ตอกย้ำการเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ดอยคำ คว้ารางวัลอาคารสีเขียว ระดับ Gold ตอกย้ำการเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ด้วยการออกแบบและก่อสร้างสำนักงานจากวัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับมอบใบประกาศรับรองสำนักงานใหญ่ บจ.ดอยคำ เรื่องมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท  LEED for New Construction (LEED NC) อาคารสร้างหรือปรับปรุงใหม่ ระดับ Gold จาก สภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา โดยมีนายสราวุฒิ สำราญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ-มาร์เก็ตติ้ง เฮ้าส์ซิ่ง บิสซิเนส ธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นผู้มอบ ณ ร้านดอยคำ ราชเทวี กรุงเทพฯ