ข่าวประชาสัมพันธ์

ดอยคำ สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บริการน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ แด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ปูนซิเมนต์ไทย

ดอยคำ สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บริการน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ แด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ปูนซิเมนต์ไทย

เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิต เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) นายรมร ธนะโสภณ ...
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป “ดอยคำ” ได้รับรองตามมาตรฐาน IPHA เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของโควิด19

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป “ดอยคำ” ได้รับรองตามมาตรฐาน IPHA เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของโควิด19

จากสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบมายังภาคประชาชนโดยเฉพาะในการเลือกซื้อเครื่องอุปโภค- บริโภคทั้งหลาย เพราะเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยจากการซื้อสินค้ ...
ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ กระทรวงแรงงาน

ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ กระทรวงแรงงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และนายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบผลิตภัณฑ์เครื่อ ...
“ดอยคำ” ส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุภาพ เพื่อเป็นตัวแทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง

“ดอยคำ” ส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุภาพ เพื่อเป็นตัวแทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตระหนักถึงการทำงานอย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์แทนความห่วงใย ในพื้นที่ใกล้โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานหลวงอาหารส ...
ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม 3 เหล่าทัพ

ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม 3 เหล่าทัพ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และนายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่งต่อความห่วงใยมอบผลิตภัณฑ์ดอยคำแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม 3 เหล่ ...
ดอยคำ รับซื้อพลัมจากดอยแม่สลอง มาทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ดอยคำ รับซื้อพลัมจากดอยแม่สลอง มาทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการซื้อพลัมจากดอยแม่สลอง ผ่านทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน) หรือ สวพส. ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย เพื่อใช้ในการทดลองและพัฒนา ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ...