กิจกรรมเพื่อสังคม

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใย ให้แก่ชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใย ให้แก่ชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยเจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ส่งต่อความห่วงใย มอบผลิตภัณฑ์ดอยคำ ได้แก่ น้ำดื่มดอยคำ น้ำลิ้นจี่เข้มข้น แยมผลไม้ สารสกัดฟ้าทะลายโจร รวมไปถึงข้าวกล่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ ...
ดอยคำ ใส่ใจสังคม ร่วมบริจาคขวด PET กิจกรรม "ทิ้ง เพื่อ ให้“ ทำเป็นชุด PPE มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

ดอยคำ ใส่ใจสังคม ร่วมบริจาคขวด PET กิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้“ ทำเป็นชุด PPE มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม "ทิ้ง เพื่อ ให้" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการนำขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่จะทิ้ง มามอบให้จุดรับขวด ณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ ...
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่งอน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่งอน

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากในช่วงหน้าร้อนของทุกปี จะเกิดสถานกาณ์ไฟป่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออกตามมา ชุมชนบ้านยางและหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้น ...
ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าดอยคำ ประจำปี 2563

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าดอยคำ ประจำปี 2563

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ จึงประยุกต์ใช้แนวทางการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Doikham Go Green) อย่างต่อเนื่องเสมอมา ในปี 2563 บริ ...
ขอต้อนรับยุวมัคคุเทศก์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

ขอต้อนรับยุวมัคคุเทศก์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่และพนักงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) นำโดยนายทวีศักดิ์ เลาสหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) และนางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใ ...
ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ (สายอีสาน)

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ (สายอีสาน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานราชการ คู่ค้าดอยคำ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) และโรงงานหลวงฯ ที่ ๔ (ละหานทราย) ร่วมสืบสานปร ...