กิจกรรมเพื่อสังคม

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าดอยคำ ประจำปี 2563

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าดอยคำ ประจำปี 2563

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ จึงประยุกต์ใช้แนวทางการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Doikham Go Green) อย่างต่อเนื่องเสมอมา ในปี 2563 บริ ...
ขอต้อนรับยุวมัคคุเทศก์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

ขอต้อนรับยุวมัคคุเทศก์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่และพนักงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) นำโดยนายทวีศักดิ์ เลาสหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) และนางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใ ...
ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ (สายอีสาน)

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ (สายอีสาน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานราชการ คู่ค้าดอยคำ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) และโรงงานหลวงฯ ที่ ๔ (ละหานทราย) ร่วมสืบสานปร ...
ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒  (สายเหนือ)

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ (สายเหนือ)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานราชการ คู่ค้าดอยคำ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) และโรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) ร่วมสืบสานประเพณีทำ ...
“ดอยคำ” ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรชาวสวนมังคุดใต้คัดผลสด ส่งตรงถึงผู้บริโภคทุกวัน

“ดอยคำ” ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรชาวสวนมังคุดใต้คัดผลสด ส่งตรงถึงผู้บริโภคทุกวัน

ด้วยเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรของไทย จากสถานการณ์มังคุดจังหวัดชุมพรประสบปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ส่งผลกระทบทำให้ราคาตกต่ำ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.ชุมพร พร้อม ...
โรงงานหลวงฯ ร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

โรงงานหลวงฯ ร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ร่วมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ ร่วมกิจกรรม โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่12830|https://www.doikham.co.th/wp-content/uploads/2019/11/P7150096-150x150 ...