มะม่วงอบแห้ง (กิฟต์เซ็ต)


มะม่วงอบแห้ง (กิฟต์เซ็ต)

ปริมาณ
120 g

ขนาดบรรจุ

Description

มะม่วงอบแห้ง คัดสรรมะม่วงสีเหลืองทอง ผลิตผลของเกษตรกรไทย ในพื้นที่ใกล้โรงงานหลวงฯ ที่ 3 อบแห้งอย่างพิถีพิถัน

Additional information

Size

120 g