ฝรั่งอบแห้ง (กิฟต์เซ็ต)


ฝรั่งอบแห้ง (กิฟต์เซ็ต)

ปริมาณ
120 g

ขนาดบรรจุ

Description

ฝรั่งอบแห้ง จากผลไม้สีเขียวสด เก็บเกี่ยวจากต้น ผลิตผลของเกษตรกรไทย อบแห้งอย่างพิถีพิถัน

Additional information

Size

120 g