doikham_cover_home

เกษตรเพื่อชุมชน
ผลิตผลเพื่อคนไทย

ข่าวสาร/กิจกรรม

ดอยคำ ปรับขึ้นราคา
สินค้า ๖ รายการ

โปรโมชั่น

น้ำส้ม ๙๘% ซื้อ ๒ กล่อง “ถูกกว่า”

สาระน่ารู้

“ดอยคำ” ยืนยันผลิตภัณฑ์
ยังเป็นสูตรเดิม

ผลิตภัณฑ์

“น้ำมะขามป้อมและน้ำบ๊วยรวม ๔๒% ผสมน้ำผึ้ง”

Welcome to Doi Kham Family

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเพื่อสังคม

โปรโมชั่น

สาระน่ารู้