เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี  ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด