สาระน่ารู้

DOI KHAM’S RECIPE 07

DOI KHAM’S RECIPE 07

ดอยคำ ยืนยันผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตรเดิม แม้ฉลากจะเปลี่ยนแปลงไป

Read More
DOI KHAM’S RECIPE 06

DOI KHAM’S RECIPE 06

ดอยคำ ยืนยันผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตรเดิม แม้ฉลากจะเปลี่ยนแปลงไป

Read More
DOI KHAM’S RECIPE 05

DOI KHAM’S RECIPE 05

ดอยคำ ยืนยันผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตรเดิม แม้ฉลากจะเปลี่ยนแปลงไป

Read More
DOI KHAM’S RECIPE 04

DOI KHAM’S RECIPE 04

ดอยคำ ยืนยันผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตรเดิม แม้ฉลากจะเปลี่ยนแปลงไป

Read More
DOI KHAM’S RECIPE 03

DOI KHAM’S RECIPE 03

ดอยคำ ยืนยันผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตรเดิม แม้ฉลากจะเปลี่ยนแปลงไป

Read More
DOI KHAM’S RECIPE 02

DOI KHAM’S RECIPE 02

ดอยคำ ยืนยันผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตรเดิม แม้ฉลากจะเปลี่ยนแปลงไป

Read More
DOI KHAM’S RECIPE 01

DOI KHAM’S RECIPE 01

ดอยคำ ยืนยันผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตรเดิม แม้ฉลากจะเปลี่ยนแปลงไป

Read More
ประโยชน์ของไลโคปีน

ประโยชน์ของไลโคปีน

รู้หรือไม่ มะเขือเทศที่ผ่านความร้อน จะทำให้การยึดจับของไลโคปีน กับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศอ่อนตัวลง

Read More

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย