การรับรองมาตรฐานระดับสากล

มาตรฐาน ISO   เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดจากองค์กรระหว่างประเทศ
ด้านการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization)
โดยมีการจัดการระบบต่างๆ ดังนี้

ISO 9001

International Organization for Standardization 9001

ISO 14001

International Organization for Standardization 14001

ISO 50001

International Organization for Standardization 50001

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point

GMP

Good Manufacturing Practices

FSSC 22000

Food Safety System Certification 22000

A.C.T.

Organic Agriculture Certification Thailand

Carbon Reduction Label

ฉลากลดคาร์บอน

HALAL

เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล

GAP

Good Agricultural Practices

“Healthier Choice” Nutritional Logo

สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ”

Thai Food Good Heart

สัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”

Thai Labor Standard: TLS 8001-2010

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑)

LEED Certification

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) Gold Certification for New Construction

TREEs Certification

Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability Certified Gold

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย